vybavenie pre športoviská

 

                                          Basketbal, streetball

                  

                                    Stĺpiky - volejbal, nohejbal, tenis

                

 

                                                         Futbal