. ZARIADENIA PRE MALÉ DETI

    . DOMČEKY, ŠMÝKAČKY, HOJDAČKY

    . PRUŽINOVÉ HOJDAČKY

    . VEĽKÉ HRACIE ZOSTAVY

    . PRELIEZAČKY A LEZECKÉ STENY

    . PIESKOVISKÁ

    . KOLOTOČE

    . SIEŤOVÉ A LANOVÉ IHRISKÁ

    . LAVIČKY, KOŠE, MOBILIÁR

    . BEZPEČNOSTNÉ POVRCHY

    . OPLOTENIE DETSKÉHO IHRISKA

 

Všetky ponúkané prvky sú certifikované v autorizovanom skúšobnom inštitúte a zodpovedajú z hľadiska bezpečnosti platným Európskym normám EN 1176 a EN 1177.